Блог

Преди 130години…

RB”Никога не забравяйте своята човечност и уважавайте човешкото достойнство в отношенията си с другите.”
Р. Бош, 1931

Как започна всичко:
Преди 130 години, Роберт Бош и служителите му основават „Работилница за фина
механика и електротехника“ в Щутгарт. Тя е основата на глобално активната компания Robert Bosch GmbH, която непрекъснато повишава качеството на живота с иновативните си продукти и услуги.                              12-те деца на БошRB1
Най-новата уеб страница на Бош е фокусирана специално върху човека, предприемача, визионера Роберт Бош. Стартирайте пътуването си във времето тук

Back to top