Сертификати

Във фирма Ауто Плюс България АД е изградена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008. Акционерното дружество е сертифицирано от Bureau Veritas Certification Bulgaria- утвърден световен сертификационен лидер.

Ауто Плюс България АД притежава сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, с номер BG120910Q/U от 12.12.2016г.

        skmbt_c25316112813120

Back to top